เรื่องเด่นResponsive image
ข้าพระพุทธเจ้า


Responsive image     หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
      [2022-06-10 11:37:44]

      อ่านต่อ....

     ข่าวปลอมประชาชน หมู่บ้านโนนทองติดโควิด 19
      [2020-12-17 15:37:03]

      อ่านต่อ....

     การปฎิบัติตัวก่อนเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
      [2020-07-22 09:27:25]

      อ่านต่อ....

     อัตราค่าบริการสาธาณสุขของหน่วยบริการ 2562
      [2020-05-13 10:10:25]

      อ่านต่อ....

     สถานการณ์ Covid-19 วิธีปฏิบัติและโทษทางกฎหมาย
      [2020-03-23 09:52:58]

      อ่านต่อ....

     มาตรการเฝ้าระวัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      [2020-03-20 10:54:19]

      อ่านต่อ....

     ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ
      [2020-03-20 09:58:10]

      อ่านต่อ....

ปัจจุบันคุณใช้ E-mail ติดต่อสื่อสารในการทำงานใดมากที่สุด

@ hotmail.com - 38.1%
@ yahoo.com - 2.4%
@ gmail.com - 45.2%
@ health.moph.go.th - 7.1%
@ moph.mail.go.th - 4.8%

Total votes: 42
The voting for this poll has ended on: January 1, 2015
บริการระบบประชุมทางไกล(e-Conference) กระทรวงสาธารณสุข
Created with Highcharts 3.0.0ระบบ Vdo Conference (Polycom): 5: votesระบบ Web Conference (True): 3: votesHighcharts.com
ระบบ Web Conference (True)
ระบบ Vdo Conference (Polycom)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ รพ.บ้านผือ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

พอใจมากที่สุด - 0% จำนวน คน
พอใจมาก - 0% จำนวน คน
พอใจปานกลาง - 0% จำนวน คน
พอใจน้อย - 0% จำนวน คน
พอใจน้อยที่สุด - 0% จำนวน คน

Total votes:
The voting for this poll has ended on: 2023-09-25 21:21:57